Refer

Thực hiện: Với mỗi KH mới mua hàng : B1- Phiếu quà tặng 500K; B2- 5%; Chốt mua hàng; Giới thiệu KH mới -10% và KHM2 có mã giảm giá 5%; Phiếu quà tặng
KHMkhac mua hàng: Được tích điểm 10% giá trị giao dịch; 100K = 1 điểm
KH mới là KH chưa mua hàng tại Easyshop lần nào
Mỗi KH có mã KH: Là số điện thoại di động của KH 
KH0là KH tiềm năng
KHM tiềm năngKHM1KHM2KHM3Easyshop phải làm gì?Lưu ý
Được phát phiếu QT500KMua hàngMua hàng (được giảm 5% và Phiếu quà tặng 500K)Mua hàng (được giảm 5% và Phiếu quà tặng 500K)Hướng dẫn KH sử dụng mã khi giới thiệu KH. Nhấn mạnh vào 10% giá trị tích lũy cho giao dịch thành công của KH được giới thiệuCác tính huống xảy ra trong quá trình refer
Giảm giá 5%Có mã 'SĐT của KH'Có mã 'SĐT của KH"Có mã 'SĐT của KH"Phải ktra KH trước khi cấp mã KH xem có đúng là KH mới hay không?TH1: 1KH có thể nhiều KH mới: Vẫn OK; thực hiện tích điểm. Khi KH đến 10 điểm - tương đương với 1trđ - Yếu tố WOW của KH
 Giới thiệu KHM2Giới thiệu KHM3Giới thiệu KHM4Thực hiện cấp mã cho các KH hiện tại của Easyshop 
 Nếu KHM2 doneNếu KHM3 doneNếu KHM4doneCó hệ thống theo dõi việc này 
 KHM1 được 10% giá trị giao dịch, Easyshop tích điểm, theo dõiKHM2 được 10% giá trị giao dịch KHM3KHM2 được 10% giá trị giao dịch KHM3Theo dõi như thế nào? Lập bảng Excel theo dõi tích điểm KH 
 KHM2 được giảm 5%KHM3 được giảm 5%KHM4 được giảm 5%  
DSKHMã KHCác KH LOVE1 giới thiệu Giá trị giao dịch Giá trị tích điểmQuy điểm
Nguyễn Thị A09630033950912345678                      3,000,000                                          300,000                                                                                                  3
  0903243567                      2,000,000                                          200,000                                                                                                  2
  0915234567                      3,000,000                                          300,000                                                                                                  3
      
Tổng giá trị theo dõi của A                                                                                                      8
     Mua hàng hóa 0 đồng - Nhân tố WOW

hotline
Ẩn Hiện